Cheile Siloșului

Cheile Siloşului este o rezervație naturală geologică, constituind un peisaj calcaros în rama estică a Masivului Bedeleu, înconjurat de o vegetaţie specifică. Rezervația este situată pe teritoriul satului Colţeşti, comuna Rimetea, jud Alba. Rezervaţia se dezvoltă în bazinul superior al Pârâului Siloş, afluent de obârşie al Aiudului, altitudine maximă fiind de 1102 m, iar altitudine minimă de 810m.

Cheile au o lungime de 500 m. Formele cele mai zvelte sunt prezente în versantul stâng al văii. Demnă de semnalat este cornişa calcaroasă presărată cu forme reziduale spectaculoase. Patul văii prezintă înclinări accentuate şi rupturi de pantă dese.

În arealul rezervaţiei predomină pădurea de fag (Fagus sylvatica) în amestec cu gorun (Quercus petraea), paltin (Acer pseudoplatanus), mesteacăn (Betula pendula) şi arin (Alnus incana). Izolat apar pâlcuri de conifere plantate: larice, pin şi mai rar molid. Practic nu există zone dezgolite de vegetaţie cu excepţia abrupturilor calcaroase.

În cadrul rezervaţiei, accesul se face doar pe poteca turistică, marcată cu bandă albastră.