Flora

În arealul rezervaţiei predomină pădurea de fag (Fagus sylvatica) în amestec cu gorun (Quercus petraea), paltin (Acer pseudoplatanus), mesteacăn (Betula pendula) şi arin (Alnus incana). Izolat apar pâlcuri de conifere plantate: larice, pin şi mai rar molid. Practic nu există zone dezgolite de vegetaţie cu excepţia abrupturilor calcaroase şi a ţancurilor stâncoase.

Speciile de plante aflate sub protecție, în conformitate cu lista oficială a speciilor prezente în rezervația naturală Cheile Siloșului, sunt: Asplenium adulterinum – feriguța, Cirsium brachycephalum – pălămida, Iris aphylla ssp.hungarica – irisul sălbatic,  Dracocephalum austriacum – mătăciunea.

În timpul vizitelor de teren efectuate de membrii Asociației Biounivers au mai fost descoperite o serie de specii protejate: Cephalantera damasonium – căpșunița, Croccus banaticus – șofrănel, Gentiana cruciata –  gențiana, Iris ruthenica –  stânjenelul mic de munte,  Lillium martagon –  crinul de pădure,  Neottia nidus-avis –  cuibul-pământului, Asplenium ruta-muraria – ruginiţa, Phyllitis scolopendrium – limba cerbului, Clematis alpina – curpenul de munte, Saxifraga cuneifolia – iarba cășunăturii, Gentiana asclepiadea – lumînărica pământului, Trollius europaeus – bulbuci de munte.