Informare și conștientizare în Trascău

Asociaţia Biounivers va implementa, în perioada 20 noiembrie 2009 – 20 aprilie 2011, proiectul „Activităţi de informare a populaţiei locale şi a turiştilor cu privire la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului”. Proiectul este  cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin POS Mediu, Axa Prioritară 4 – Conservarea Biodiversităţii şi are o valoare totală de 315.165 lei  şi o valoare eligibilă de 260.180 lei.

Grupul ţintă vizat de proiectul Activităţi de informare a populaţiei locale şi a turiştilor cu privire la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului este reprezentat de:  populaţia locală, din localităţile învecinate cu ariile protejate din Depresiunea Trascăului, Cheile Vălişoarei, Cheile Siloşului, Cheile Plaiului, respectiv  locuitorii comunei Livezile, satele: Vălişoara, Izvoarele, Poiana Aiudului, Livezile (aprox. 1383 locuitori),  locuitorii comunei Rimetea, localităţile Colţeşti şi Rimetea, (aprox 1219 de persoane ), persoanele fizice sau juridice care deţin case de vacanţă, pensiuni, unităţi de cazare în zonă, persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în zonă, turiştii care vizitează zona (aprox. 4000 pers. anual).  În total grupul ţintă este reprezentat din aprox. 6700 pers. Toate aceste persoane interacţionează direct sau indirect cu mediul natural din aria protejată.

Aria protejată Cheile Vălişoarei este localizată în centrul comunei Livezile, fiind traversată de drumul judeţean Aiud-Buru, DJ 107 M. Acest fapt face ca rezervaţia să fie tranzitată de locuitorii comunei Livezile şi Rimetea în drum spre/dinspre locurile de muncă din Aiud sau Buru-Turda, să fie frecventată de locuitorii care deţin terenuri agricole în zonă sau în vecinătatea acesteia şi care desfăşoară activităţi agricole: cultura plantelor, creşterea animalelor – păşunat. Aria protejată Cheile Plaiului este localizată în imediata apropiere a localităţii Izvoarele, fiind des frecventată de localnicii care desfăşoară activităţi  în zonă, în special creşterea animalelor sau activităţi forestiere. Rezervaţia Cheile Siloşului este localizată în imediata vecinătate a localităţii Colţeşti fiind foarte frecventată de localnicii care deţin terenuri agricole şi forestiere în interiorul ariei sau în jurul acesteia şi fiind des tranzitată de localnicii care se deplasează pe drumul care o străbate.

De asemenea, toate cele 3 rezervaţii sunt frecvent vizitate de diverşi turişti, în special în sezonul cald, acestea fiind principalele puncte de atracţie ale zonei. Unii dintre turişti sunt cazaţi la pensiunile din zonă sau chiar campează în interiorul rezervaţiilor. Toate aceste persoane interacţionează direct cu flora şi fauna din aria protejată, fiind o potenţială sursă de periclitare a acesteia.

Informaţiile care vor fi transmise publicului ţintă sunt privitoare la descrierea ştiinţifică şi localizarea ariilor protejate, harta rezervaţiilor, prezentarea şi descrierea unor specii întâlnite în rezervaţii şi în special a speciilor protejate, Regulamentul ariei, recomandări şi un Cod de Bune Practici al comportamentului în rezervaţie.

Se va pune accent pe conştientizarea problemelor şi ameninţărilor privind conservarea biodiversităţii în ariile protejate Cheile Vălişoarei, Cheile Siloşului şi Cheile Plaiului: incendiile de vegetaţie, păşunatul excesiv în zona de protecţie, câinii nesupravegheaţi, tăieri ilegale de arbori, distrugerea habitatelor naturale prin defrişări, distrugerea voluntara sau involuntara a unor specii, necunoaşterea limitelor rezervaţiilor care duce la amplasarea ilegală de construcţii în zona de protecţie, managementul inadecvat al deşeurilor menajere.

One Comment

  1. Posted June 10, 2010 at 1:41 am | Permalink

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.