Monthly Archives: February 2011

Comunitățile locale pot beneficia de apropierea unor rezervații naturale!

Aceasta a fost concluzia discuțiilor purtate de experții de mediu și comunitățile locale din Livezile și Poiana Aiudului în cadrul întâlnirilor de informare și conștientizare ale proiectului „Activităţi de informare a populaţiei locale şi a turiştilor cu privire la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului”, derulat de Asociația Biounivers.