Home

Nu lăsa natura să devină doar fotografie!

este o campanie de informare și conștientizare derulată în cadrul proiectului „Activităţi de informare a populaţiei locale şi a turiştilor cu privire la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului”, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin POS Mediu, Axa Prioritară 4 – Conservarea Biodiversităţii. Ariile protejate vizate de proiect sunt Cheile Vălișoarei, Cheile Plaiului și Cheile Siloșului.

Obiectivele campaniei se referă atât la informarea populației locale și a turiștilor referitor la existența ariilor protejate, speciile de interes și amenintățile asupra acestora, cât și la observarea unor modificări comportamentale ale acestora (reducerea cantităţii de deşeuri aruncate, scăderea numărului de incendii de vegetație, scăderea numărului de cazuri de acțiuni care duc la distrugerea florei și faunei)

Vă invităm să participați împreună cu noi la observarea și descoperirea naturii. Descoperind vom conștientiza cât de important este să păstrăm natura din jurul nostrum așa cum este.

Nu lăsa natura să devină doar fotografie!

Linkuri utile:

Asociația Biounivers

RN Romsilva

Garda Națională de Mediu

Agenția Națională pentru Protecția Mediului